Shop Mobile More Submit  Join Login
demo1 by thuyngan demo1 by thuyngan
one page of my new comic though I'm dead tired with the course these days
Add a Comment:
 
:icondevonag:
DevonAG Featured By Owner Jan 25, 2013   Digital Artist
Very nice work, I'd love to see the rest of your comic. :)
Reply
:iconjkhgkdfjhgdarkj:
jkhgkdfjhgdarkj Featured By Owner Jun 12, 2011  Student Traditional Artist
m e cũng đag vẽ truyện đấy chị ạ :)
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 12, 2011  Student General Artist
:D
khi no show em?
Reply
:iconjkhgkdfjhgdarkj:
jkhgkdfjhgdarkj Featured By Owner Jun 12, 2011  Student Traditional Artist
e định show trn vncf cơ, nhg nghĩ lại thấy thương mấy fan của MFB nn thui,... cho tụi n lik :D ( e thiệt jan ^^) m e cn chưa vẽ xog chap 1 nn cn lu lm :(
Reply
:iconsensabaughs:
Sensabaughs Featured By Owner Jun 6, 2011  Hobbyist Photographer
I cannot draw a single person with my life, so this is awesomely good. Supercalifragilisticawesomely good. Lol.
Reply
:iconryano6:
RyAno6 Featured By Owner Nov 28, 2010
nhìn rất art!!! cool
Reply
:iconpencil2k:
pencil2K Featured By Owner Nov 27, 2010
Phong cách mới à...thích
Reply
:icondaru-sama:
Daru-sama Featured By Owner Nov 26, 2010  Hobbyist
nhìn rối chị ạ :(
Reply
:iconlinhhocas:
LINHhocas Featured By Owner Nov 26, 2010
em ơi dc bao trang rồi :la:, khi no ra truyện :la:

LC
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Nov 27, 2010  Student General Artist
mới hai trang thi chị
em bận qu,mi mới vẽ dc hai trang
Reply
:iconlinhhocas:
LINHhocas Featured By Owner Nov 28, 2010
;A;, khổ thn em, thi cố ln nh X"DDDD *m m*

LC
Reply
:iconvnc-children:
VNC-Children Featured By Owner Nov 25, 2010
g đ ... mụi mụi tự truyện đ hẻ ... dạo ny dn chơi qu nhe ehehe
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Nov 26, 2010  Student General Artist
ko c*khc*
Reply
:iconvalkyriefenrir:
ValkyrieFenrir Featured By Owner Nov 25, 2010
Wooow! Everything looks so neat!
Reply
:icon286kingmr:
286kingmr Featured By Owner Nov 25, 2010
style -da~ wa'aaaa!
Reply
:iconwarm-quest:
warm-quest Featured By Owner Nov 25, 2010
cool style!!^_^
một số chỗ hơi rối mắt nhưng tổng thể ni chung la` hấp dẫn.
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Nov 25, 2010  Student General Artist
:heart:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 25, 2010
Image Size
485 KB
Resolution
699×989
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,595 (2 today)
Favourites
126 (who?)
Comments
17
Downloads
68
×