Shop Mobile More Submit  Join Login
dream city by thuyngan dream city by thuyngan
:star:MY COMMISSION:star:[link]just a practise with watercolor on canson paper
hope you like it
Add a Comment:
 
:iconsaohocap:
SAOHOCAP Featured By Owner Jun 17, 2016  Professional Traditional Artist
SAOHOCAP 2 days ago  Professional Traditional Artist
SAOHOCAP 3 days ago  Professional Traditional Artist
SAOHOCAP Moments ago  Professional Traditional Artist

SAOHOCAP Edited Nov 22, 2015  Professional Traditional Artist
Trời phạt - Luật đời có vay có trả như một lẽ thường tình ở đời. Đáng đời con Bò tập 2 - trong phần 2 tôi cũng đã tính toán về kịch bản của chuyện nhưng rồi mọi việc diễn ra ko như ta tưởng tượng, tôi đã cố gắng diễn tả sự việc dưới một góc độ sát sườn hơn với cuộc sống đời thực bằng cách vẽ ngay trên từng lúc nghĩ ngơi trên đường đi nhưng rồi vẫn cảm thấy nặng trĩu khi đặt bút xuống ... cân nhắc lắm mới có những quyết định và phản ứng sáng suốt . Ui, giờ là thời gian []
Ngụ ngôn rằng:
"Con Bò bổng dưng gây ra họa lớn & rồi ngẫm ngợi sao đấy với đấng trên cao , nó cười ngoặc nghẻo với bóng nó dưới ao, trong lúc quá cao trào chẳng may vơ phải đá và đi mất một hàm răng"
Đời thực rằng:
Và...chắc là chẳng có Mùa Xuân đâu mà Cây Niêu đầu tựa (cỗ quang tài sắp xuống huyệt mà nó còn ăn nát chứ huống HỒ gì Bóng ma & Mùa Xuân) !! Trò hề trở nên bế tắc và dở khóc dở cười - dở người dở ngợm dở ăn mày !!  '___'

"cái miệng ăn mắm - ăn muối"
Reply :iconsaohocap:
Edit
SAOHOCAP May 18, 2015  Professional Traditional Artist
Đó là bao gồm toàn bộ sự chi trả của SAOHOCAP về việc Khủng Bố vào United Stades of America. Đơn giản là Con người ta đi làm việc cái cốt yếu cũng chỉ là việc thu được Lợi Nhuận _ số nhỏ hay lớn hay mức độ ko giới hạn cũng chỉ là việc thế thôi. Không thích rõ ràng thì càng tốt _ miễn là thu được Lợi nhuận. Thay mặt Hội Đồng Thánh Chiến , SAOHOCAP gửi lời cám ơn các thành viên trong suốt nhiều năm qua đã làm nên kỳ tích lớn lao ấy. Thank you very much!
Chúng ta Bất Tử trong nỗi sợ hãi khôn cùng của kẻ thù _ "miệng hùm gan thỏ đế" - "Con rắn độc nguy hiểm chỉ bởi nọc độc của nó"

letter from LITURA
(Đã đóng dấu & ký tên)
emperorkirkwall Jun 21, 2012  Student Traditional Artist
Is that a merc [if so looks like a BlackWater [now known as Acadmi Security] or just some one shooting a gun at a range?

May those who love us, love us; and those who don't love us, may God turn their hearts; and if He doesn't turn their hearts, may he turn their ankles so we'll know them by their limping.

A misunderstood breed by Rebi-Valeska
Reply
:iconphongduong:
phongduong Jun 21, 2012  Professional Digital Artist
just a range gunner i think..

Do not follow this link or you will get the ultimate super power!!! EVIL Laughter! EVIL Laughter!
EVIL Laughter!

[link]

My blog: [link]
Reply
:iconemperorkirkwall:
emperorkirkwall Jun 21, 2012  Student Traditional Artist
KK was wondering, seen the clothing and was thinking "Blackwater! >:U ]

May those who love us, love us; and those who don't love us, may God turn their hearts; and if He doesn't turn their hearts, may he turn their ankles so we'll know them by their limping.

A misunderstood breed by Rebi-Valeska
Reply
:iconjokerjohnk:
JokerjohnK Feb 19, 2013  Student Photographer
Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 2 minutes ago Professional Traditional Artist
Đỉ mẹ mày dân Bắc Kì của tụi mày mà xớ rớ ở nhà tao một lần nữa xem TAo tát cho rụng cả hàm ! Đồ dơ dáy - chó má, về bảo thằng bố con mẹ mày như vậy - bào nó ra đây mà nói chuyện với tao, mà nó biết đéo gì cuộc đời này mà nói chuyện - nó chỉ biết ăn cức của Tao ỉa ra đến đần thối cả mặt ra rồi i như mày vậy ! Đỉ mẹ mày !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 33 seconds ago Professional Traditional Artist
Đỉ mẹ mày dân Bắc Kì của tụi mày mà xớ rớ ở nhà tao một lần nữa xem TAo tát cho rụng cả hàm ! Đồ dơ dáy - chó má, về bảo thằng bố con mẹ mày như vậy - bào nó ra đây mà nói chuyện với tao, mà nó biết đéo gì cuộc đời này mà nói chuyện - nó chỉ biết ăn cức của Tao ỉa ra đến đần thối cả mặt ra rồi i như mày vậy ! Đỉ mẹ mày

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 1 minute ago Professional Traditional Artist
NGuyễn !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Chỉ cần rờ tới TAO một lần nữa thôi là mày biết chuyện gì xảy ra ! Chưa trả nợ cho TAO là chưa xong đâu - TAO là người sống tử tế và đéo ăn quịt của ai bao giờ - Đồ chó - lũ mạc hạng !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Để xem là cái văn phòng chính phủ và các con lợn ở bộ công an nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viet Nam này sẽ tránh mặt TAO bao lâu - máu mà đổ ra thì ko chỉ một mạng đâu ! Nhìn kĩ mét tao đi !!

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Chứ bộ mày tưởng là ai ai ở đất nước này cũng ủng hộ thái độ của mày như vậy à !! Thằng cha mày đâu ra tao tát cho phun cức ra ! Đỉ mẹ nó đồ Bắc Kỳ ăn rau muống nó lì như trâu ăn nhầm lụ đạn tổ cha Bắc Kì - Mã cha mày còn lợn

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Cái con mẹ mày - mày chui ra ngoaui2 đường đây mà sống để còn biết khôn - ở nhà mày khiêng lồn chứ mày làm cái trò gì vậy !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Hay là mày nghĩ là bác Hồ bảo là đây là nhà của mày?

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Mày đã thấy tai hoạ chưa ? hay là vẫn thích ngồi đó hí hoái mà nghịch dại - con mẹ mày cho đi học vẽ phí phạm tiền của!

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 1 minute ago Professional Traditional Artist
Chỉ cần rờ tới TAO một lần nữa thôi là mày biết chuyện gì xảy ra ! Chưa trả nợ cho TAO là chưa xong đâu - TAO là người sống tử tế và đéo ăn quịt của ai bao giờ - Đồ chó - lũ mạc hạng !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Để xem là cái văn phòng chính phủ và các con lợn ở bộ công an nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viet Nam này sẽ tránh mặt TAO bao lâu - máu mà đổ ra thì ko chỉ một mạng đâu ! Nhìn kĩ mét tao đi !!

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop Nov 25, 2012 Professional Traditional Artist
Chứ bộ mày tưởng là ai ai ở đất nước này cũng ủng hộ thái độ của mày như vậy à !! Thằng cha mày đâu ra tao tát cho phun cức ra ! Đỉ mẹ nó đồ Bắc Kỳ ăn rau muống nó lì như trâu ăn nhầm lụ đạn tổ cha Bắc Kì - Mã cha mày còn lợn

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 2 minutes ago Professional Traditional Artist
Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply

~vokimhop 3 minutes ago Professional Traditional Artist
Đỉ mẹ mày dân Bắc Kì của tụi mày mà xớ rớ ở nhà tao một lần nữa xem TAo tát cho rụng cả hàm ! Đồ dơ dáy - chó má, về bảo thằng bố con mẹ mày như vậy - bào nó ra đây mà nói chuyện với tao, mà nó biết đéo gì cuộc đời này mà nói chuyện - nó chỉ biết ăn cức của Tao ỉa ra đến đần thối cả mặt ra rồi i như mày vậy ! Đỉ mẹ mày !

trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
Reply
:iconjokerjohnk:
JokerjohnK Feb 19, 2013  Student Photographer
Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

"cái miệng ăn mắm - ăn muối"
Reply
Flagged as Spam
Elixelina Dec 7, 2014  Hobbyist Artist
Ive seen it!!!!
Reply
:iconlizz4489:
lizz4489 Dec 7, 2014  Student Artist
ive seen it deviantART Nod 
Reply
:iconchr0m0ph0bic:
CHR0M0PH0BIC Dec 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
platzkart.ru

🐶🐶😎
Reply
:iconferret99:
I've seen it and it SUCKS!!!
Reply
:iconsworddeviantart:
SwordDeviantArt Dec 7, 2014

IZOrion 12 hours ago  Professional Digital Artist
Lovely gallery! Thank you so much for fav:happybounce: 
Reply
:iconfrancisglenndt:
francisglennDT 21 hours ago  Hobbyist Filmographer
Tnx for the +fav

Feeling surprised? Lels~!

~Franz (YouTube channel): www.youtube.com/channel/UC3jir…)
Reply
:iconmsddesign:
Thank you very much. Your work, by the way, is very good.
Reply
:icongreyinthedark:
greyinthedark 1 day ago  Hobbyist General Artist
Thanks for the fave - and in this case, I'm mainly thanking you for giving me a link back to your *incredibly cool* art.   Gah.  Goodbye, rest of my free time today.  :D (Big Grin)
Reply
:iconlalloxd:
LalloXD 2 days ago  Hobbyist General Artist
Thanks for the fav :D (Big Grin)
Reply
:iconsamo94:
Samo94 3 days ago  Professional Digital Artist
Thank you for the favourite! :) (Smile)
Reply
:iconbabeskull16:
babeskull16 3 days ago  Professional Digital Artist
Thank you for the fav and your ART are gorgeous JackSepticEye Dancing JackSepticEye Dancing JackSepticEye Dancing 

Feel free to drop by and say hello ;D
Reply
:iconrcrkar17:
rcrkar17 4 days ago  Student Digital Artist
Thanks for the watch. Your work is insanely good.
Reply
:iconkkzstudios:
KKzStudios 4 days ago  Professional General Artist
Thanks for the fav!
Reply
:iconmassacrearts:
MassacreArts 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the fav, appreciate it!

I've seen it!"cái miệng ăn mắm - ăn muối"
Reply :iconsaohocap:
SAOHOCAP 6 days ago  Professional Traditional Artist
SAOHOCAP Moments ago  Professional Traditional Artist
SAOHOCAP Edited Nov 22, 2015  Professional Traditional Artist Trời phạt - Luật đời có vay có trả như một lẽ thư
Reply
:iconsiena-d:
siena-d Featured By Owner Apr 29, 2012
i really like it...but i tried some canson paper with watercolor and i didn't like it...it didn't really hold the water good...i find the strathmore brand to do better, but i know you said it was just a quick practice...not trying to insult you or anything cause i still really love it <3
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Apr 30, 2012  Student General Artist
Dont push yourself, I just "play with color" whenever I feel like and using brushes freely ás if it's my toy :D .Watercolor dont take me too much time and give me fun . just take it easy ,you have fun too :D
Reply
:iconsiena-d:
siena-d Featured By Owner May 1, 2012
Ok thank you so much for the tip...i like to have fun too...but kinda get caught up on stuff...and i was looking at some of your stuff before and really liked it a lot!
Reply
:icondanshe:
Danshe Featured By Owner Oct 17, 2011  Hobbyist
oh myy =) this one is very beautiful because of its colours!! very nice seleccion, you know?? I love it!!
Reply
:iconemfen01:
emfen01 Featured By Owner Oct 5, 2011
It's amazing!!!
beautiful job !!!!! o.O
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Oct 1, 2011  Professional Digital Artist
màu đẹp quá, k biết bao giờ mới đc như c?
Reply
:iconmunse13:
munse13 Featured By Owner Aug 22, 2011
amazing work
Reply
:iconhjsayys:
HJsayys Featured By Owner Aug 13, 2011  Professional Digital Artist
Very beautiful work! I love the whole dream-like atmosphere that it has..
Reply
:iconsiile:
siile Featured By Owner Aug 13, 2011
beautiful! I love it!
Reply
:iconxxxriku-chanxxx:
xxxRiku-chanxxx Featured By Owner Aug 11, 2011
This looks gorgeous! :love:
Reply
:iconvacuum-chan:
vacuum-chan Featured By Owner Aug 11, 2011  Student Digital Artist
it's....**
i love it.
Reply
:iconbassemworm:
Bassemworm Featured By Owner Jun 16, 2011  Hobbyist Photographer
i love it :)
Reply
:iconjputt:
JPutt Featured By Owner Jun 15, 2011  Student Traditional Artist
Beautiful! :la:
Reply
:iconjkhgkdfjhgdarkj:
jkhgkdfjhgdarkj Featured By Owner Jun 12, 2011  Student Traditional Artist
omg!!, điên đảo hết chỗ nó O.o
Reply
:iconsky-wings:
Sky-wings Featured By Owner Jun 11, 2011
:)) Phong độ như ngày nào. Đừng lười nhé.
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 11, 2011  Student General Artist
:D
thanks anh
Reply
:iconsdlok:
SDLok Featured By Owner Jun 10, 2011
It's so beautiful and dream-like! I give it two thumbs up thuyngan!
Reply
:iconeureka6464:
eureka6464 Featured By Owner Jun 10, 2011
pretty[link]
Reply
:iconcelethiel-gadbeyl:
Celethiel-Gadbeyl Featured By Owner Jun 10, 2011   Writer
not to me is it a dream city...@_@
Reply
:icondeanyvan:
DeanyVan Featured By Owner Jun 10, 2011  Hobbyist Digital Artist
dep tuyet voi do c :D:D:D:D
Reply
:iconeternalpuppy:
eternalpuppy Featured By Owner Jun 9, 2011
Composed very well. I approve. :clap:
Reply
:icon8bubblez8:
8bubblez8 Featured By Owner Jun 9, 2011
amaaaaaaaaaaaazing!
Reply
:iconauris-chan:
Auris-chan Featured By Owner Jun 9, 2011  Hobbyist Traditional Artist
beautiful!!
Reply
:iconanni-kun:
Anni-kun Featured By Owner Jun 9, 2011
Amazing job here, everything just works in this picture. The colors, the composition, the theme, the sort of messy and rough style... It's simply stunning. Well done! Thank you for this~ *faves*
Reply
:iconsugoime:
SugoiMe Featured By Owner Jun 9, 2011  Hobbyist Traditional Artist
If that's "just a practice", then what does one or your non-practice paintings looks like?lol I really like the colours, how you dabbed in touches of yellow to give the city that nighttime glow amidst the warm blue mist and reflections.
Reply
:iconmikkyc:
mikkyC Featured By Owner Jun 9, 2011
beautiful<3
Reply
:iconxanthyl:
Xanthyl Featured By Owner Jun 9, 2011
Stunning.
Reply
:iconcanadianeggroll:
CanadianEggroll Featured By Owner Jun 9, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Wow, what a beautiful cityscape! You're fantastic with watercolors~
Reply
:iconchocolatecookiecrumb:
Chocolatecookiecrumb Featured By Owner Jun 9, 2011  Hobbyist Photographer
Incredible! Very nicely done and great colours, and a very wonderful composition.
Reply
:iconjazzydragonfly3:
jazzydragonfly3 Featured By Owner Jun 9, 2011
Awesome work!
Reply
:icondonkas:
DonkaS Featured By Owner Jun 9, 2011  Hobbyist Interface Designer
Really interesting picture!
Not sad, not happy.
I like it! :)
Reply
:iconleenayin184:
LeeNaYin184 Featured By Owner Jun 9, 2011  Student
làm sao chị có thể làm được như thế?

đơn thuần chỉ là quẹt quẹt nhưng người ta quẹt ra những tác phẩm ,c̣n ḿnh...
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 9, 2011  Student General Artist
:D
cảm ơn em
chị rất vui
Reply
:iconhesiona:
Hesiona Featured By Owner Jun 9, 2011
...full of dreams :)
Reply
:iconferlio:
ferlio Featured By Owner Jun 9, 2011  Student Digital Artist
Super awesome, great feeling!
Reply
:iconlynxkitteh:
LynxKitteh Featured By Owner Jun 9, 2011
Cool ! Love the water effect :love:
Reply
:iconaimeipine:
AimeiPine Featured By Owner Jun 8, 2011
ảo quá người ơi...
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 9, 2011  Student General Artist
:D
Reply
:iconaimeipine:
AimeiPine Featured By Owner Jun 10, 2011
e muốn sống trong cái toà nhà cao cao kia ḱa, vẽ thêm em vào đi :evillaugh:
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 10, 2011  Student General Artist
đồ án cuối năm của nhóm chị đáy chứ
cải tạo lại khu Xố viết Nghệ tĩnh ở quận B́nh Thạnh
nhưng chắc cả đời cũng ko thành hiện thực dc đâu em:)
Reply
:iconaimeipine:
AimeiPine Featured By Owner Jun 10, 2011
có khu đó hả chị?

cải tạo lại?

hê hê chừng nào có tiền em sẽ cải tạo lại giúp nhóm chị :evillaugh:
Reply
:iconmutantq:
MutantQ Featured By Owner Jun 8, 2011  Student Photographer
I love watercolor. You can't get the same feeling with any other medium. Beautiful <3
Reply
:iconwolfgirl17591:
Wolfgirl17591 Featured By Owner Jun 8, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Absolutly lovely. I know it's a city scape, but i can't tell the location, if it is one that is.
Reply
:iconoriginofasymmetry:
OriginOfAsymmetry Featured By Owner Jun 8, 2011  Hobbyist General Artist
This is my new wallpaper :D It's really pretty good job.
Reply
:iconchickenwafflez:
ChickenWafflez Featured By Owner Jun 8, 2011
i would love to live there:D
Reply
:icontazmaniac13:
Tazmaniac13 Featured By Owner Jun 8, 2011  Hobbyist Photographer
Man this is stunning! The energy of the piece is fantastic, great job!!!
Reply
:iconreiko121212:
reiko121212 Featured By Owner Jun 8, 2011  Hobbyist Photographer
It's Gorgeous!!!
Reply
:iconwuzza-fwuz:
wuzza-fwuz Featured By Owner Jun 8, 2011
Stunning! :love:
Dang, this is what happens when you practice? :O
Reply
:iconthepeacefulsilence:
ThePeacefulSilence Featured By Owner Jun 8, 2011
:3 *fav*
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 8, 2011
Image Size
583 KB
Resolution
1000×544
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
16,401 (2 today)
Favourites
1,327 (who?)
Comments
94
Downloads
410
×