Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 2, 2011
Image Size
771 KB
Resolution
1000×653
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,047
Favourites
501 (who?)
Comments
73
Downloads
147
×
taking sunbath by thuyngan taking sunbath by thuyngan
:star:MY COMMISSION 10$:star:[link]

in collab with my dear friend :iconsinvia:

line::iconthuyngan:
color::iconsinvia:


_______________________

Tiểu thụ phơi nắng

ư nghĩa tranh: Vào một ngày đẹp giời,các em tiểu thụ rủ nhau đi phơi nắng.
Sau hai lần tô thất bại, tớ quyết định chạy sang sinvia cầu cứu.Và cũng sau hai lần sinvia tô thất bại,cuối cùng Photoshop lăo gia đă thành công mang em nó lên đời lừa t́nh như thế này
Add a Comment:
 
:iconponkekiri:
ponkekiri Featured By Owner Dec 9, 2012
hớ hớ tiểu thụ ư...love love.... chị vẽ thêm bức tiểu công nữa đi chị
Reply
:iconnaraeragon:
NaraEragon Featured By Owner Nov 23, 2012  Hobbyist Traditional Artist
cho e hỏi tên của cái bộ này ạ!!!!!
Reply
:iconsolarspawn:
solarspawn Featured By Owner May 13, 2011
So traditional and yet...
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner May 14, 2011  Student General Artist
:heart::heart::heart:
Reply
:iconchibimeli:
chibimeli Featured By Owner Mar 4, 2011
are they all boys? xD
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Mar 5, 2011  Student General Artist
yep, all of them are
Reply
:iconchibimeli:
chibimeli Featured By Owner Mar 6, 2011
oh yeah, that's awesome XD
Reply
:iconryano6:
RyAno6 Featured By Owner Mar 4, 2011
oh!! tớ ko biết là Ngân cũng đọc DM nha!! *ôm cái* *cười gian*
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Mar 5, 2011  Student General Artist
hi
*ôm*
đọc khoảng nửa năm rồi
Reply
:iconryano6:
RyAno6 Featured By Owner Mar 6, 2011
yahhh!! đồng minh Hủ nữ ... hắc hắc hắc
Reply
Add a Comment: